กรรมาธิการป.ป.ช. ให้เวลากกท.แจงปมสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬาฟุตบอลภายใน 2 เดือน กรรมาธิการป.ป.ช. ให้เวลากกท.แจงปมสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬาฟุตบอลภายใน 2 เดือน โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้เชิญ ผู้ว่าการการกีฬษแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจง กรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลส่อทำผิดกฎหมาย จะเชิญให้กลับมาชี้แจงอรกครั้งภายใน 2 เดือน

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ที่อาคารรัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่มีการร้องเรียนถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างคลาดเคลื่อนต่อกฎหมายและระเบียบส่อไปในทางที่ทุจริตหรือไม่ ทางกรรมาธิการ (กมธ.)ได้ตรวจสอบเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

    เนื่องจากบริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ในการบริหารประโยชน์แทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 4 ปี จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าปีละ 350 ล้านบาท เนื่องจากเป็นผู้ชนะการประมูล รวมมูลค่า 3,240 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันได้มีการตั้งไทยลีกขึ้นมา แต่อำนาจในกฎหมายของพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทยปี 2558 มาตรา 73 ห้ามให้สมาคมกีฬากระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ อนุ 5 หาผลกำไรหรือรายได้เพื่อมาแบ่งปันกัน ปรากฏว่าในขณะนี้สมาคมฟุตบอลได้มีการตั้งบริษัทไทยลีกขึ้นมา 

    แต่ที่มาชี้แจงในวันนี้ได้บอกว่ามีการโอนหุ้นกลับมาให้สมาคม ซึ่งจากที่ผู้ร้องได้ร้องมาได้บอกว่ามีการให้เงินเดือน เดือนละ 5 แสนบาทสำหรับนายกสมาคม ส่วนรองนายกสมาคมได้เดือนละ 2 แสนบาทและลดหลั่นลงมา จึงต้องมีการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ถามว่าสมาคมสามารถไปตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้หรือไม่ และเงินส่วนนี้ไปอยู่ไหนเข้าสมาคมกีฬาหรือไม่ วันนี้ได้มีการเชิญผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมาชี้แจง ซึ่งท่านตอบว่ายังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้

    ทางกมธ.จึงให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบถึงอำนาจหน้าที่ เนื่องจากผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกีฬาแห่งชาติ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลด้วยปล่อยเช่นนี้ไม่ได้ และเนื่องจากพ.ร.บ.กีฬาฯ บอกให้นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้กรมกรรมการการกีฬาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของสมาคมกีฬา หรือให้ส่งเอกสารการดำเนินการหรือรายงานการประชุมก็ได้ และมาตรา 74 บอกว่าสมาคมกีฬาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

      ซึ่งในส่วนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ต้องรายงานทุกอย่างว่าตั้งมาอย่างไร มีรายได้ และกำไรเท่าไหร่ บริษัท แพลนบีมีเดีย จำกัด ทำไมถึงเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ได้โดยไม่ต้องวางเงินประกัน กมธ.ป.ป.ช.จึงได้ให้กรมการกีฬาไปสอบเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน 2 เดือน และรายงานมาให้ทราบ

    นายธีรัจชัย กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีผู้ร้องเรียนถึงกรณีที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง รับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ก่อนจะลาออกเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 และเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 59 มีช่วงเวลาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งตามกฎหมายการกีฬามาตรา 73 อนุ 6 ห้ามไม่ให้สมาคมกีฬากระทำการใด ดังต่อไปนี้ คือ ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

    ในกรณีนี้ พล.ต.อ.สมยศ ที่เป็นนายกสมาคมกีฬาในขณะนั้น เป็นนักการเมืองหรือไม่ โดยเรื่องนี้ทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่ตอบคำถาม กรรมาธิการ.ป.ป.ช.จึงมอบหมายให้ไปดำเนินการภายใน 2 เดือน และจะเชิญมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าสมาคมกีฬาไม่ใช่สมาคมทั่วไป การจะไปตั้งบริษัทอะไรจะต้องสามารถตรวจสอบได้ เราเห็นด้วยกับการที่ให้สมาคมสามารถหารายได้เอง เพื่อสร้างกีฬาฟุตบอลให้เป็นมาตรฐาน แต่ต้องตรวจสอบความโปร่งใสและที่มาของการเงิน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยและขัดต่อกฎหมายในส่วนนี้

 

 

กรรมาธิการป.ป.ช. ให้เวลากกท.แจงปมสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬาฟุตบอลภายใน 2 เดือน