ร้องที่ทำการพระพุทธฯสอบพระมหาสมปองข้างหลังนั่งที่ปรึกษากลุ่มจัมขว้างศรี ร้องสำนักงานพระพุทธฯสอบพระมหาสมปองหลังนั่งที่ปรึกษาทีมจัมปาศรี ภายหลังจากมีกระแสข่าวพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์มีชื่อเสียงที่วัดสร้อยทองคำ ไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับชมรมบอล จัมขว้างศรี ยูไนเต็ด กลุ่มจากศึกอเมเจอร์ลีก นั้น

    ปัจจุบัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการชมรมหน่วยงานคุ้มครองรัฐธรรมนูญไทย ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะข้างเลขาของมหาเถรสัมพันธ์ รีบปฏิบัติการสอบปากคำรวมทั้งไต่สวนกรณีดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเสียอย่างเร็ว เนื่องด้วยคิดว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดตามหลักพระพุทธศาสนา

    " พระมหาสมปองยังได้เห็นด้วยไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับชมรมบอล ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน เพื่อหวังสร้างภาพลักษณ์ทำการตลาดสร้างผลกำไรให้กับชมรม อันตรงข้ามศีลข้อบังคับ 227 ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงข้อบังคับห้ามภิกษุไว้โดยชัดแจ้ง เช่น บาปสังฆาทิเสสข้อที่ 13หมายถึงกระทำตนเป็นเสมือนขี้ข้า ยอมตนให้ฆราวาสใช้สอย ประจบสอพลอฆราวาส ฯลฯ ดังนี้บุคคลใดก็ตามที่ทำการดังที่กล่าวมาแล้วได้

ร้องสำนักงานพระพุทธฯสอบพระมหาสมปองหลังนั่งที่ปรึกษาทีมจัมปาศรี

    อาจมิใช่ความประพฤติของภิกษุผู้มีศีลในบวรศาสนาพุทธ ถ้าเกิดแม้กระนั้นเป็นอลัชชี-เดียรถีย์หนีเข้ามาแอบบรรพชาได้ ซึ่งที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะข้างเลขาของมหาเถรสัมพันธ์ จะจำต้องรีบจัดการสอบปากคำรวมทั้งสืบสวนกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้นเสียโดยด่วน แม้เป็นความไม่ถูกจะได้รีบกำจัดออกไปเสียจากศาสนาพุทธ เพื่อไม่ให้ผู้ใดก็ตามที่โกนผมคลุมเหลืองแล้วแกล้งมาทำตนเป็นพระให้ผู้คนหลงเคารพบูชา มากมายระกระทำการอันไม่เหมาะสม ทำลายพุทธศาสนาเช่นนี้ได้ " 

    " ฉะนั้น สโมสรหน่วยงานป้องกันรัฐธรรมนูญไทย ก็เลยได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังรัฐมนตรีน้องชาย นาคาศัย ซึ่งมีอำนาจดูแลดูแลในประเด็นนี้อยู่ และก็ผู้อำนวยการที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตำรวจพระรีบซักถามเอาผิดบุคคลที่ประพฤติตนเป็นอลัชชี-เดียรถีย์พวกนี้เสีย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมหาเถรชมรม เพื่อไม่ให้พระภิกษุรูปอื่นๆยึดมั่นเป็นเยี่ยงอย่างที่ทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อไป " นายศรีสุวรรณ กล่าว

ร้องสำนักงานพระพุทธฯสอบพระมหาสมปองหลังนั่งที่ปรึกษาทีมจัมปาศรี