ส.บอลฯแจ้งชมรมสมาชิกทุกลีกรับเงินส่งเสริมงวดแรก ส.บอลฯแจ้งสโมสรสมาชิกทุกลีกรับเงินสนับสนุนงวดแรก ส.ลูกภาพยนตร์ไทย แจ้งสมาคมสมาชิกทุกลีก เขมรอบเงินสมทบงวดแรกให้ กลุ่มไทยลีก 1 รับ 3 ล้าน, ไทยลีก 2 รับ 5 แสน แล้วก็ไทยลีก 3 รับ 2 แสน 5 เปิดเผยเนื้อหาให้ทุกครั้งมส่งเอกสารเข้ามาทำเรื่องรับเงินเกื้อหนุนงวดแรกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    ชมรมกีฬาบอลที่เมืองไทยฯ ได้แจ้งตารางรับมอบเงินสมทบ แบบให้ฟรี ประจำฤดู 2021-22 ให้กับทุกครั้งมที่ส่งกลุ่มร่วมชิงชัยบอลลีกอาชีพทุกระดับ งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยให้ติดต่อขอรับที่ข้างการคลังสัมพันธ์กีฬาบอลที่เมืองไทยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

     เพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัววิด-19 เพื่อเป็นการลดการเสี่ยงสำหรับเพื่อการเดินทาง ท่านสามารถติดต่อและก็ส่งเอกสารมายังที่ทำงานสัมพันธ์ฯ ซึ่งถ้าหากหลักฐานถูกครบสมบูรณ์ ทางชมรมฯ จะจัดการโอนเงินฝากบัญชีนิติบุคคลของชมรมถัดไป
 
    ทั้งนี้่กระบวนการรับเงินเกื้อหนุนแบบให้ฟรี งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ฤดู 2564 มีดังต่อแต่นี้ไป

        – รายการ ไทยลีก 1= 3,000,000 บาท (และก็ครั้งที่ 2 อีกปริมาณ 2 ล้านบาท)  
        – รายการ ไทยลีก 2 = 500,000 บาท (และก็ครั้งที่ 2 อีกปริมาณ 5 แสนบาท)   
        – รายการ ไทยลีก 3 = 250,000 บาท

ส.บอลฯแจ้งสโมสรสมาชิกทุกลีกรับเงินสนับสนุนงวดแรก